Neobarokowy dwór z XVIII w. Fragment zabytkowego parku wokół naszego Domu Kaplica im. św. Jana Pawła II Zabytkowy spichlerz

Historia

Drukuj

1958

Powstanie Państwowego DomuSpecjalnego dla Dzieci w Goślicach.

1965

Dom, początkowo przeznaczony tylko dla dziewcząt, decyzją Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Wojewódzkiej Rady Narodowej Warszawy staje się koedukacyjny.

1965

Uruchomienie jednej klasy szkolnej, przez kolejne lata szkoła rozwija się.

1967

Powstanie drużyny harcerskiej- „Nieprzetarty szlak”.

1968

Założenie zespołu taneczno-muzycznego; w tym samym roku na terenie Domu powstaje przedszkole, a pierwszą wychowawczynią zostaje Pani Ewelina Zielińska.

1979

Oddanie trzech domków mieszkalnych tzw. „Mikołajki” wybudowanych z funduszu NFOZ.

2000

Rozpoczęcie działalności Szkoły Podstawowej Specjalnej, obecnie Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach.

2008

Uroczyste obchody 50-lecia Domu Pomocy Społecznej w Goślicach

Copyright 2011 Historia.
Joomla templates 1.7 by Hostgator