Neobarokowy dwór z XVIII w. Fragment zabytkowego parku wokół naszego Domu Kaplica im. św. Jana Pawła II Zabytkowy spichlerz

Spotkanie Opłatkowe 2019

Drukuj

W świątecznej atmosferze 5 grudnia 2019 roku odbyło się spotkanie opłatkowe w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach, które zostało zorganizowane w remizie OSP w Goślicach.

Mieszkańców oraz przybyłych gości bardzo serdecznie i ciepło powitał Dyrektor Mariusz Chyliński, który złożył życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i podziękował wszystkim za współpracę i tak liczne przybycie.W miłej atmosferze, przy wspólnym stole z naszymi Mieszkańcami, ich rodzinami oraz pracownikami naszego Domu zasiedli: Wicestarosta Płocki Iwona Sierocka, Przewodniczący Rady Powiatu Lech Dąbrowski, Członek Zarządu Powiatu Płockiego Paweł Jakubowski, Przewodnicząca Komisji do Spraw Społecznych Ewa Kowalak, Józef Rozkosz Wójt Gminy Bielsk wraz z Sekretarz Gminy Krystyną Chyba, Przedstawiciel Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku Karol Krajewski, Ekspert w Biurze Wojewody Mazowieckiego Krzysztof Ławniczak oraz Przedstawiciel Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Justyna Pomianowska i Przewodnicząca Rady Rodziców Halina Ludas.

Na uroczystości wigilijnej nie zabrakło również dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Płockiego, przedstawicieli administracji

samorządowej oraz przedstawicieli lokalnego środowiska. Obecni byli: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzata Lewandowska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Jarosław Mioduski, Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Dariusz Boszko, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie Marzena Jakubowska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie Joanna Maria Siemiątkowska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie Barbara Stańska–Mackiewicz, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie Iwona Paradowska–Olkowska, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach
Beata Jakubowska, Dyrektor Zespołu Szkół Doskonalenia Zawodowego w Płocku Barbara Gotowicka, Dyrektor Książnicy w Płocku Joanna Banasiak, Kierownik GOPS
w Bielsku Magdalena Słomska-Chylińska, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Goślicach.

Aurę Świąt Bożego Narodzenia wzbogacił śpiew kolęd w nowej aranżacji z udziałem Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Goślicach.

Po oficjalnych przemówieniach oraz życzeniach świątecznych Wicestarosty Pani Iwony Sierockiej, Przewodniczacego Rady Powiatu Lecha Dąbrowskiego,Wójta Gminy Bielsk Józefa Rozkosza, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie Barbary Stańskiej – Mackiewicz, Dyrektor Książnicy w Płocku Joanny Banasiak, Przedstawiciela Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Karola Krajewskiego oraz Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Justyny Pomianowskiej, przy dźwięku kolęd uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia świąteczne oraz podzielili się opłatkiem. Goście otrzymali symboliczne upominki wykonane przez Mieszkańców Domu, które sprawiły zaproszonym gościom dużą przyjemność.

Gospodarz uroczystości Pan Mariusz Chyliński  dziękując gościom za przybycie  życzył zdrowych, spokojnych Świąt oraz wszystkiego co najlepsze w Nowym 2020 Roku.

Podziękował również sponsorom za ogromne wsparcie, które okazali przy organizacji spotkania oraz Wolontariuszom z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku pod nadzorem Koordynatora Lucjana Rzepkiewicza za pomoc przy obsłudze podczas spotkania wigilijnego.

Spotkaniu towarzyszyła atmosfera ciepła i wzajemnej życzliwości.

Copyright 2011 Spotkanie Opłatkowe 2019.
Joomla templates 1.7 by Hostgator