Neobarokowy dwór z XVIII w. Fragment zabytkowego parku wokół naszego Domu Kaplica im. św. Jana Pawła II Zabytkowy spichlerz

Terapia

Drukuj

Domy pomocy społecznej oprócz usług bytowych i opiekuńczych świadczą także usługi wspomagające m.in.: umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców Domu oraz umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych.

Dom Pomocy Społecznej w Goślicach umożliwia swoim Mieszkańcom świadczenie usług wspomagających poprzez udział w zajęciach terapeutycznych w różnego rodzaju pracowniach, udział w zajęciach ruchowych oraz w rehabilitacji, rozwój sfery duchowej poprzez uczestnictwo we Mszach Świętych oraz uroczystościach kościelnych, itp. Część Mieszkańców uczęszcza również na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Machcinie.

 

PRACOWNIA PLASTYCZNA

Zasadniczym celem zajęć terapeutycznych jest dążenie do stymulowania aktywności poznawczej i twórczej uczestników terapii. Rolą zajęć jest zapewnienie rozwoju zainteresowań, doskonalenie umiejętności manualnych i poznawczych, stymulowanie rozwoju ogólnotechnicznego, pomoc w samorealizacji i wykorzystaniu czasu wolnego. Ponadto zajęcia w dużym zakresie wybiegają naprzeciw oczekiwaniom uczestników terapii zainteresowanych tego typu zajęciami.

Treści zajęć terapeutycznych zawierają zagadnienia z dziedziny plastyki (różnych technik plastycznych) oraz techniki, a szczególnie praktycznego wykorzystania określonych wyrobów oraz ich metod i sposobów.

Na zajęciach uczestnicy terapii pracują z następującymi materiałami:

• wykonywanie prac różnymi technikami plastycznymi: malowanie farbami; malowanie pastelami olejnymi i suchymi; malowanie kredkami;  rysowanie ołówkiem i węglem.

• masa solna/modelina/masy plastyczne/glina: kompozycje przestrzenne; płaskorzeźby; ozdobne ramki.

• plastelina: kompozycje płaskie; kompozycje przestrzenne.

• dary natury (kasztany, żołędzie, szyszki, sznurek): wykonywanie prac z darów natury.

• przygotowanie kartek świątecznych i okolicznościowych: Boże Narodzenie, Walentynki, Wielkanoc.

• przygotowanie dekoracji okolicznościowych (stroików, girland): na przedstawienia, święta.

• przygotowanie prac na kiermasze świąteczne, konkursy.  

• malowanie ceramiki.

 

 

PRACOWNIA CERAMICZNA

Zajęcia w pracowni ceramicznej dają naszym uczestnikom wyrażenia tych przeżyć, które są trudne do przekazania w słowach. Niekiedy mają charakter swobodnej ekspresji, która poprzez pobudzenie wyobraźni pozwala na własną inwencję twórczą. Uczestnicy posługują się materiałami takimi jak: farby plakatowe, farby akrylowe, farby do szkła, farby do ceramiki, pastele, plastelina, modelina, gips, masa solna, angoba, szkliwa, glina, a także materiałami naturalnymi typu szyszki, jarzębina, kasztany, orzechy itp.

Wytwory pracowni zdobią pomieszczenia Domu, są wystawiane na kiermaszach twórczości osób niepełnosprawnych, a niekiedy stają się miłym upominkiem.

Rodzaje prac:

• formowanie figurek, naczyń, paciorków, ozdób, donic, świeczników z gliny, plasteliny, masy solnej.

• zdobienie jeszcze mokrych wyrobów z gliny angobą.

• malowanie wypalonych przedmiotów ceramicznych szkliwem.

• wypalanie glinianych prac.

• wykonywanie prac plastycznych z wykorzystaniem różnych technik.

 

 

 TERAPIA DUCHOWA

Ks. Andrzej Krajewski

Jednym z niezbędnych warunków poczucia pełnej przynależności do określonej grupy jest udział w różnego rodzaju uroczystościach i ceremoniach związanych z życiem religijnym. 

Mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia we Mszy świętej w Kaplicy im. św. Jana Pawła II, która znajduje się na terenie Domu. W mszach często uczestniczą mieszkańcy wsi, co daje doskonałą sposobność do wspólnej integracji poprzez śpiew i modlitwę.

Najważniejszym wydarzeniem w życiu religijnym są święta. Pracownicy Domu starają się nadać szczególną oprawę tym wydarzeniom. Co roku w naszym Domu przed Świętami Bożego Narodzenia urządzana jest Wigilia dla Mieszkańców i ich rodzin, pracowników Domu oraz zaproszonych gości. Przed Świętami Wielkanocnymi po alejkach Domu odbywa się Droga Krzyżowa, z udziałem Mieszkańców, Biskupów Płockich, pracowników Domu i pracowników Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Goślicach oraz wielu innych gości. 

 

 

 REHABILITACJA

W rehabilitacji stosuje głównie kinezyterapię opartą na leczeniu ruchem oraz masaż zmniejszający dolegliwości bólowe kręgosłupa. Ruch jest środkiem leczniczym mającym wpływ na cały organizm człowieka, czyli poprawia samopoczucie, zwiększa wydolność i sprawność fizyczną nie dopuszczając do pogłębiania się niepełnosprawności ruchowej podopiecznych. W kinezyterapii wykorzystuje głównie ćwiczenia:bierne, czynno-bierne, w odciążeniu, w odciążeniu z oporem, oddechowe, ogólnousprawniające oraz gimnastykę poranną.

Sala rehabilitacyjna wyposażona jest w sprzęt: rower ergometryczny, bieżnia, ergowiosła, leżankę do masażu, UGUL (Uniwersalny Gabinet Usprawnienia Leczniczego), kijki treningowe, poręcze do ćwiczeń rehabilitacyjnych itp.

 

GABINET PSYCHOLOGICZNY

Psycholog służy Mieszkańcom i współpracuje z personelem opiekuńczo-wychowawczym. Pomaga w adaptacji nowoprzyjętych Mieszkańców do środowiska Domu. Rozmawia, wspiera, radzi, pociesza, uczestniczy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji. Koordynuje różne oddziaływania wychowawczo-socjalizujące oraz współdziała w planowaniu różnych form terapii dla Mieszkańców.

Copyright 2011 Terapia i rehabilitacja.
Joomla templates 1.7 by Hostgator