Neobarokowy dwór z XVIII w. Fragment zabytkowego parku wokół naszego Domu Kaplica im. św. Jana Pawła II Zabytkowy spichlerz

Remont sieci cieplnej i instalacji wewnętrznej

Drukuj

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont sieci cieplnej c.o., z.w. i c.w.u do budynku Szkoła Życia DPS w Goślicach. Remont instalacji wewnętrznej c.o. i wodociągowej w budynku Szkoła Życia DPS w Goślicach.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Szczegółowe materiały do pobrania poniżej:

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Przedmiar robót

4. Remont instalacji

5. Remont sieci cieplnej

Ogłoszenie o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty

Remont pokrycia dachowego z blacho-dachówki w budynkach Pralni i Kuchni

Drukuj

Bielsk: Remont pokrycia dachowego z blacho-dachówki w budynkach Pralni i Kuchni oraz Przebudowa dachu Pawilonu Przewlekle Chorych w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach

Zawiadomieni-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

Ogloszenie-dachy-2013

SIWZ

Dokumentacja techniczna

Zaopatrzenie 2014

Drukuj

Dom Pomocy Społecznej w Goślicach zaprasza do składania ofert cenowych na dostawy art. mięsno-wędliniarskich, drobiu i podrobów, nabiału oraz tłuszczy i margaryn, artykułów spożywczych różnych, pieczywa i art. piekarniczych, jaj, ryb, środków czystości i art. chemicznych.

Szczegółowe dane po kliknięciu tutaj.

Zakup leków

Drukuj

Dom Pomocy Społecznej w Goślicach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2013 r, poz. 907, 984, 1047 i 1473) w formie rozeznania cenowego zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną  dostawę leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, na podstawie recept wystawionych przez lekarza lub zamówionych przez Zamawiającego.

Pełna treść zapytania

Wykaz leków

Copyright 2011 Przetargi.
Joomla templates 1.7 by Hostgator